555 52 78 79
   599 97 42 15
   რუსთავი, აღმაშენებლის 1 (ოპტიმასთან)

სარიტუალო მომსახურება რუსთავში. 599 97 42 15

დამკრძალავი ბიურო რუსთავში გთავაზობთ სრულ სარიტუალო მომსახურებას სახლიდან გაუსვლელად:

ჩაცმა-გაპატიოსნება

სასახლეები

მაცივრები

ბალზამირება

სუდარა

ჯვარი

კატაფალკით მომსახურება

გადასვენება რეგიონებში

აეროპორტში დახვედრა

კატაფალკა

კატაფალკა

კატაფალკა

სასახლე

სასახლე

სასახლე

სასახლე

სასახლე

მაცივარი

მაცივარი